Pasted Graphic Pasted Graphic 2 Pasted Graphic 5 Pasted Graphic 9 Pasted Graphic Pasted Graphiceurowash baa


oooooOriginal Side Runneroooooooooooooooo Side Runner Flex

SideRunnerSideRunner

Side RUNNER® last och busstvättsystem är en dansk-tillverkade maskinen i rostfritt stål.
Eurowash har mer än 30 års erfarenhet av att producera professionella borste
tvättanläggning.